Vinna Laga Kraft.

vinna laga kraft

Ibland är med, ibland är utan, bisittare
Någon gång då och då, är kvarsittare
Den förstnämnda, biträde av något slag
Den andra, kunde väl inte sin läxa idag.

Bisittare i rättssammanhang, bisyssla har
Om då missköter sig, får inte sitta kvar
Men om, på rätt sätt stöder goda saken
I lugn och ro kan sitta kvar på baken.

Bisittare, domstol hans plats, med all rätt
Lär vara för att bistå domarens vetorätt
Hur än vänder, vrider stolen, gäller sitsen
Just där bakdelen placeras, är själva vitsen.

Nu har vi denna yrkesgrupp, analyserat
Med sittande bistånd, helt enkelt deklarerat
Må personen i fråga, vara rättrådig och klok
Alla domar, vinna laga kraft, utifrån lagbok.

0 comments