Vid Källans Kant.

vid källans kant

För en källa med klaraste vatten 
I glädje bugar, rättar till hatten
Trots vinterkyla och frostgrader
Obefintlig is på källan varder.

Andäktigt stående vid källans kant
Dess isfria vatten, otroligt men sant
Så stilla, genomskinligt och klart
Ingen vanlig vattenhåla, är uppenbart.

Tron på den som hälsobrunnen
För framtida bruk är nu funnen
Gudomlig må den vara och förbliva
Alla kommande besökare uppliva.    

 

0 comments