Vårt Livs Chans.

Trappor, Klättra, Trappa, Utomhus

Vad oroas vi för?
Det är ju bara farhågor

Därmed vi livslusten stör
Väntar svar innan ställt frågor.

Varför sparar och snålar vi?
Som om i morgon är viktigare

Dagen kan ju rent av utebli
Nuet är nu, inget långsiktigare.

Varför slösas tid o resurser,
kanske på brist av de två

Sån hushållning lärs ej på kurser
Sunt förnuft ska till, inget måfå.

Vad gör oss blinda för reella värden?
Priser mest satta på en höft

På ytliga, synliga såsom flärden
Största värdet har, det vi inte köpt.

Vad gör oss okänsliga för känslor?
Finns de inte nära till hands?

 Så jagade kan vara av rädslor
Att vi rent av missar bästa chans.

0 comments