Varningens Finger.

varningens-finger

Tveksamhet, är ett varningens finger
Vid minskat förtroende, klocka som ringer
Om tvekan, inför någonting som helst, uppstår
Måste så hejda sig, ej utan vidare gå på.

Tveksamhet säger: ”Detta verkar inte rätt”
Nog bäst att förbereda sig på reträtt
Osäkerheten kommer in, gör sitt
Därefter är valet ditt, ej längre fritt.

Tveksamhet har hämmande, bromsande effekt
Då bakomliggande tvivelaktigheter upptäckt
Tro, förutan minsta tvekan, är fastlagd
Medan den mera tveksamma, är försagd.

0 comments