VARFÖR SKA …..

Varför ska alltid majoriteten vinna?
Samtidigt, tappra minoriteten försvinna
Vem har sagt att vinnarna alltid har rätt
Förlorarna få ej sagt, de vet bättre sätt.

Varför ska det vara så bra med demokrati
När lilla människan, dito samhället, struntas i
De som inte är många nog, rent av åsidosätts
Åt dem, varken plats eller berättigande beretts.

Varför blir minoritetspersonen ofta impopulär
Tar egen väg, även pensionär, också till besvär
Till de med säreget drag, måtte väl hänsyn tas
Undra på, dessa med mindervärdeskomplex dras.

Varför ska alltid det allra mesta ifrågasättas
För än, ena eller andra prövningar utsättas
På alla ’varför’ sällan eller aldrig få nåt svar
Merparten, få leva med det olösta, i alla sina dar.

0 comments