VÄNNER RÄTT och SLÄTT.

 

VÄNNER, går ej att lagra, De måste brukas.

VÄNNER.. på lager, ligger alltid av sig.

VÄNNER.. köper man inte, De odlas fram.

VÄNNER.. mår alltid dåligt, Om man struntar i dem.

VÄNNER. talar man ej om, Dem talar man med.

VÄNNER. Räknar man med, blir aldrig bortglömda.

0 comments