Vänligheter Kringströdda.

Vänligheter Kringströdda

Allt som gjorts och görs i onödan
Klokt vore — bespara sig den mödan
Gjort som blev gjort av obetänksam
Kan bli till mindre nytta och mer skam.

En onödighet just för stunden
Är inte alltid så i grunden
Till exempel, vänligheter kringströdda
Dom må vi veta, är aldrig förödda.

De som finner glädje i det nödvändiga
Tycker inga göromål är oländiga
Den omtänksamme gör alltid sitt bästa
Bådar gott åt honom också hans nästa.

0 comments