Vad Vet…..

Vad vet mannen om kvinnan, inte mycket
Ur kvinnans synvinkel, döms egna godtycket
I skapelsen avsett vorden, komplettera varandra
Alltså må vi så tillstå, ingen hel, utan den andra.

Vad vet kvinnan om mannen, mindre än hon tror
Tillsammans i gemenskap och kärlek, vetskapen stor
De kan ju bli, ett utav två, när de helhjärtat blir kära
Väl omhändertagna i samhörighet, än mer kan lära.

De som börjat inse, ha förståelse för, vi har olikheter
Tjusningen, ständigt nya upptäckter, av allas likheter
Nog vore väl ändå, både tråkigt, trist och enahanda
Precis lika dana, med samma olater som den andra.

0 comments