VAD GÖR VI?

Vad gör vi, om bara inte handlingsförlamad
Är veliga, va ta oss till, av beslutsångest hämmad
De verksamma, ta itu med jobben villigt och glatt
Kanske har vi ett tydligt och klart slutmål uppsatt.

Vad gör vi, är frågan vi dagligen ställer oss
Planer kan vi ha, fast verkställa dom förstås
Ibland undras, görs nånting, över huvud taget
Det sägs att, BARA VARA, då ingenting påslaget

Vad gör vi, ja säg det, börja här och nu agera
Någon frågar, blir svaret svävande, med mera
Man nästan retar sig, men jag blir svaret skyldig
Förresten måste man känna sig annat än oskyldig.

0 comments