“Utgångspunkten”

utgångspunkten

Se det stora i det lilla
Är en gåva — ej en synvilla
Att bara se vad man vill se
Så påbörjas eget skapande.

Bort med allt som stör idyller
Levnadssätt, som vår tid förgyller
Det är inte att drömma sig bort
Men frammana vad som är gott.

Börja där Du står, med vad Du har
”Utgångspunkten” för alla och envar
Göra rätt för sig på bästa möjliga sätt
Till en nyskapad värld Dig förberett.

0 comments