Utan Beräkning.

utan beräkning

Spontan, impulsiv, oöverlagd
Utan beräkning står oemotsagd
Att leva ut och handla impulsivt
Utgår från känslan rent intuitivt.

Spontan kan ingen lära sig bli
Det finns där medfött inuti
Det oöverlagda liksom hoppar ut
Kommer som en knorr, ett oväntat slut.

Spontan är en del av barnasinnet
Men inget som uppehåller minnet
Den impulsiva vännen, så omedelbar
Fångar ditt intresse, håller det kvar.

0 comments