Ursprungligt Haft.

ursprungligt-haft

Vår tid utgörs av bara suckar
Oavsett, den fram eller bakåt ruckar
Världens elände förverkligat står
Självskrivet, hur människan däri mår.

Vi har ej sett skogen för träden
Inte kunnat skilja agnarna från säden
Så förklaras vår inlärda oförmåga
Även vår plåga att så litet våga.

Resning nu emot det onda som styrt
Under ytan sedan länge pyrt
Med framgång genom Gudomlig kraft
Naturen återfår vad den ursprungligt haft.

 

0 comments