Upprepning.

upprepning

Upprepning, ligger oss ofta i fatet
Och då inte minst genom pratet
Om till överdrift, tjatigt och trist
Kanske till slut, budskapet däri mist.

Upprepning, av göromål ger vana
Fingerfärdighet att skapa, att dana.
Men det monotona rent av själsdödande
För kreativa stimulansen förödande.

Upprepning, görs efter ett ”Hur Sa?”
Till någon som ej hör så bra
Gott och väl med upprepning på begäran
Också fyrfaldigt ’Hurra’ i ha den äran.

Upprepning, som har att göra med polisen
Baserade på alibin och bevisen
Återfall i kriminellt beteende
Ej förmildrande i nåt hänseende.

Upprepning, repris av filmer och pjäser
Även böcker man om och om igen läser
Allt av värde må gärna repriseras
Vad är till vårt förfång, ska saneras.

Upprepning, påminnelse, hjälp mot glömska
Då och då ge hum om, vad man önska
Hur som helst — som med mycket annat
Ibland blir rosat – ibland förbannat.

0 comments