Tror På Människor.

tror på människor

Tror på människor, till motsats bevisas
Ty oförskyllt, de kan båd rosas och risas
Personer avslöjar bäst själva sina brister
De från och till fastnar i eget klister.

Tror på människor, det är en gåva
Också i det längsta på vad de lova
Visst har det betydelse att hysa tillit
Chansen då större, envar håller sin bit.

Tror på människor, dömer ingen ohörd
Oavsett varifrån eller av vilken börd
Förutfattad mening, görs med stor orätt
Av den man aldrig sett, kan ej målas porträtt.

0 comments