Tre Små Ord.

Ett  litet  ord  kan vara  vackert
Så är det faktiskt  med  tacket
Särskilt  det   från  hjärtat  utgår
Vilken  lycka, när sådant man får.

Förlåt, hör också  till de  fina   
Fast  svårt  att  säga,  till  de  sina
Tarvar  sinne  med ödmjukhet i
Att  be  om  och  förlåten  bli.

Fred,  ett  underbart  litet  ord
Låt  det  besannas  på  vår  jord
Alla  människor därtill  kan  bistå
Genom att ge, med handen, inte slå.

0 comments