Tillvaratagits.

Så går ännu en dag ifrån vår givna tid
Idag snart igår, men skall brukas i nutid
Kanske måsten, tänkt sig, för morgondagen
Om inte, låt det eviga nuet, komma i dagen.

Dagar kommer, är desamma, alla försiggår
Blivit till vecka, månad, sedan i år efter år
Javisst tiden, i samtal ständigt återkommande
Tar också tid, ifrån vad är vårt tillkommande.

Varje dag, varje stund, med närvaro må levas i
Men bara göra så gott vi kan, bidrar säkert däri
Tillsammans, lägga oss i vinn om, bästa omtanken
På så sätt verkställa, högsta beredskap för manken.

Men ta för all del, den tid, Du i sanning behöver
Allt där och då åstadkommits, må vara stolt över
Inte själva tiden i sig, bara av hur den tillvaratagits
Vad är ogjort, troligen av egna tidtagaren bedragits.

0 comments