Tillämpa Gyllene Regeln.

tillampa-gyllene-regeln

Annat ord för intresse, är nyfikenhet
Men med näsa i blöt, ej så diskret
Den nyfikne, eftersöker fadäser
Sen på eget sätt, händelser utläser.

Nyfiken har en snokande karaktär
Heller ej så noga, om sant är
Av andras görande, låtande sig tillfredsställer
Håller sig framme, vad omgivning gäller.

På så mycket som möjligt ha koll
Sällan i sammanhangen, se egen roll
På andras bekostnad va i sitt esse
Är väl att ha, fanatiskt intresse.

Intresse styr våra val i livet
Ska så vara, det är givet
Men på nivå, för allas bästa
Med bevarad integritet åt sin nästa.

Det handlar ytterst om vår självrespekt
Om man behandlar andra med respekt
Alltför få, tillämpar gyllene regeln
Lite närmare granska sig själv i spegeln.

Omdömet vi gör och har, ej intakt
Ofta, ofta man skulden på annan lagt
Nyfikenhet, i nästans värld gör intrång
Men låta alla vara i fred , få ha sin gång.

0 comments