Tiga är Guld.

tiga är guld

Ge mig ett ord eller två, kanske tre
Sedan ordbehandla dem, så få vi se
Det finns ord som oss ständigt berika
Gör oss jämlika, alla andra må undvika.

Visst kan ordas om ordens bästa uttal
Innehåll, mål och mening, i varje ordval
Ord som är förtal, må då förbli osagda
Obetänkta, i all hast på tungan lagda.

Ord kan både uppmuntra, också djupt såra
Ge inspiration, i annat fall kan helt urspåra
Tala är ju silver, men tiga är ändock guld
Outtalade ord, heller ingen känsla av skuld.

0 comments