Tar Sin Tid.

Förkylning har och får sina efterräkningar
Dag före igår, blir ’i förgår’ utan siade uträkningar
Inget därefter är, som innan opassligheten kom
Men ta sig tid, även de små krämporna, se om.

Vid förkylning, den ambulerande smittokällan
Utbyte av baciller, person till person emellan
Kommer an på motståndskraften, var den slår till
Ingen frågar då, om man så, i verkligheten vill.

Beroende på och av måendet, vid detta tillfälle
Förkylning ges, utan hänsyn till tid och ställe
Den härjar fritt. mer och mindre, alla årstider
Tänk då, är övergående, om än sent omsider.

Ingen medicin i världen hjälpt, möjligen lindrat
Illamåendet må ha sin gång, nära nog, obehindrat.

0 comments