Tänkt Om Tankar.

Tankeläsning, är ej alla förunnat
Tankelösning, kommer när länge grunnat
Tankelögning, därefter är Dina tankar rena
Tankefägring, Du har vackra tankar vill jag mena.
Tankesökning, när du letar fram det bästa
Tankeförökning, då tänker Du även på Din nästa

Tankar, ska man ta vara på
Tankar, kan vara både stora och små
Tankar, är som drömmar vi har
Tankar, kan vara så väl frågor som svar
Utan tankar, kan vi inget uträtta
Utan tankar, har vi ingenting att berätta.
Tanklöst, genast för detta, punkten sätta.

0 comments