Tankens Kraft.

tankens kraft

 Förflytta i tanken — lätt som en plätt
Utan tvivel, allra bäst förfaringssätt
Inga lyft som kan skada ryggen
In till de mest utsökta, rara byggen.

Förflytta berg, utfört med tankens kraft
Bergfast tro, som medhjälpare då haft
Betänk, tankekraften O-utvunnen förbigått
Åt alla medfödd, men gåvan ej förstått.

Förflytta oss, i tankarna, resa omkring
Till jordens alla hörn, för noll och ingenting
Med en packning, så ytterst minimal
Strunt samma, om kassan den är skral.

Förflytta sig i tankarna, till sina kära
Så klart — hem till dem, vi vill ha nära
Avståndet, bortsett i tankeverksamheten
Allt vi vill, blir till, i tänkta verkligheten.

 

0 comments