Tacket och Konstaterandet.

tacket--konstaterandet

Tacket. 
Kära lilla Tack, som öppnar upp  hjärtan
Som ger ljus och harmoni åt dem som tacket riktas.
Tack har givit så många, så mycket
Tacket är nyckeln till hjärtats huvudingång
Tack kan sägas, skrivas eller sjungas i sång
Tack höjer beredskapen mot misslyckanden
Tack, om det menas, med bönen förenas.

Konstaterandet.  
Med accepterat beteende har vi överseende
Med ohyfsat sätt blir det ej lätt
Med udda profil skapas en ny stil
Med ett habegär man aldrig nöjd är
Med en sur min blir ingen fin
Med ett öppet sinne, är Du alltid ”inne”
Då detta konstatera, kan göra mycket mera.

0 comments