Tacka För Det.

En vän är likväl en vän,
Om än åldrig och tärd i dragen
Vännen finns ju innanför skalet
Känns igen på blicken och talet.

Så gott det var att finna,
Helt intakt, god och rak kvinna.
Med sunt förnuft och klarsynthet
Lever som hon lär, tacka för det.

Just sådana människor som denna vän
Inger mod och tro på framtiden
Naturligt delar hon med sig av
Egna erfarenheter som långt liv gav.

Några timmars fin gemenskap
Påvisar en själarnas släktskap
Den eftermiddagen stannar i minnet
Som varaktig glädje åt sinnet.

0 comments