Stundens Inviter.

stundens inviter

Stundens inviter — värdefulla  ögonblick
Unika tillfällen som kom och gick
Då gäller det att smida, passa på
Ej låta något dylikt ur händerna gå .    

Den spontane öppnar upp, inbjuder
Vill se vad under ytan sjuder
Intresse åt föremålet i fråga
Rent av kan tända kärlekens låga.                                

Kanske just samspråk med okänd vän
I stundens ingivelse görs något på känn
Räkna de lyckade stunderna blott
Så blir det rätta sambandet förstått.

0 comments