Stillar Vrede.

(Vänlighet)

 Vänaste  av Andens  frukter alla
I dikten  jag vänligen  framkalla
Om vänlighet man så och plantera
Kommer den igen, och ännu  mycket  mera.
Vänliga ord sägs stilla vreden
På något sätt även bidrar till freden.
Nog bleve det kärvare lite till mans
Om inte  en  frukt som ’Vänligheten’  fanns.
Mången vänlig dam och vänlig man
Uppkomna konflikter ser sig lösa kan
Barn som lever i vänlig atmosfär
För  framtiden goda sedvänjor  lär.

0 comments