Sommarhagens Gärdsgård.

sommarhagens gärsgård

Om illa ute — på gärsgårn hänger
Runt dess stör, ohjälpligt klänger
Oftast så, vid ekonomiska bekymmer
En del sitter kvar, medan andra rymmer.

På talesätten kan vändas och vridas
Ja, till och med ibland, bestridas
Det negativa upphöjt till positivt
Strävan mot det högre, sker intuitivt.

När på sommarhagens gärsgård sitter
En plats i drömmarnas värld besitter
Där, just där finns omöjliga möjligheter
Bara fantasin begränsar dess slöjlikheter.

Gärsgårn ett uråldrigt sätt att hägna
Åt uppförandet, sig i dagar fått ägna
Idag är ej samma, sanna, behov av den
Ändock med glädje se och uppskatta den.

0 comments