Som Berikat Livet..

Vänner skall ömt vårdas, tas om hand
I goda som onda tider, inte bara ibland
Någon sa, vänner må skapas innan de behövs
Med de äkta sanna, känner sig aldrig hjälplös.

Vänner vanligen, som mycket annat, har sin tid
Ett gott stycke på livsvägen, närvarade här bredvid
Alla möten på sitt sätt, har bidragit till, vilka vi är
Att mötas sedan skiljas, men samtidigt, därav lär.

Vänner de nyfunna, ibland känns som setts förut
Blir kanske livslånga, ända tills vi når vägens slut
Visst har vänskaper, korta som långa, berikat livet
Men för gemenskap skull, aldrig ta dem för givet.

0 comments