Skapar Lyckligt Slut.

Ord kan kritisera, ibland till och med såra
Ord som ej är övertänkta, det hela försvåra
Ord som är hårda, skulle på stället, förhindras
Ord som är mjuka, med dessa smärtan lindras.

Ord formas först på tankesmedjans kontor
Ord, vilsna oöverlagda tankar, på inget tror
Ord, på konceptet förberett, inför att hålla tal
Ord bör korrigeras, då sanningshalten är skral.

Ord, som positiva, sprider omedelbar harmoni
Ord, om rimmats, kan tonsättas, blir till melodi
Ord sagda, på rätt sätt, rätt plats, i god tid, lägligt
Ord, genom behandling, kanske därefter osägligt.

Ord, de vackraste, finaste, raraste, ta emot, sjung ut
Ord med denna höga kvalité, skapar ett lyckligt slut.

0 comments