Självbevarelsedriften.

självbevarelsedriften

Tankevakt av och i templet, Din kropp
Griper in, då orena tankar poppar upp
Sådana får ej uppstå, styra och ställa
Nej, fram för de förnuftiga och snälla.

Ordvakt håller ord-ning i tankesmedjan
Ordbehandling få där slut på ord-ledan
Vad skulle hjärnan göra utan sin vakt
Som nitiskt, rättsligt på orden ger akt.

Agerandevakten, merparten av ansvaret bär
Endast de goda handlingarna passerar där
Vad och hur saker utförs, mycket viktigt
I noggrann medvetenhet, görs på riktigt.

Så de tre vakterna gemensam talan för
Rakare, humanare tillvaro åt oss gör
Ytterst anställda hos självbevarelsedriften
Innefattar största möjligt, sanna bedriften.

0 comments