“Simma Lugnt”

simma lungt

Svansjön här — inte den från baletten
Det vet ju dom, som sett den
Tre svanar i samma lilla damm
Så att säga: de ”simma lugnt” fram.

Svansjön här — räknas visst till idyllen
I dansen, ej svandunet, men tyllen
Svanen seglar fram, så stolt på våg
En spegling av sig själv i vattnet såg.

Svansjön där — smäckra svanarna flyter
Sin sjö, mot nån annan ej byter
Svan-relationer, håller ihop hela livet
Föredömen och självklart inte eftergivet. 

0 comments