Rätt i Tiden.

rätt i tiden

Att inte bli älskad, det är hårt nog
Oförmögen att älska, ännu hårdare tog
Dessa företeelser, liksom orsak och verkan
Kärlek skapas genom vår samverkan.

Den är nu, en gång för alla, livets mening
Finns till där, för människornas ening
Den är medfödd och utan nåt handikapp
Därigenom, vi känslornas oarter slapp.

Tänk att få bli älskad för den Du är
Då säkert lyckats leva som Du lär
Förälskelser hela tiden uppstår
Ljuvliga att känna medans pågår.

Men i det stora hela, vara älskvärd
Skapar grogrund, för en bättre värld
Ingenting kan ligga mer rätt i tiden
Då annat vederfarits sedan urtiden.

0 comments