På Olikt Sätt.

på olikt sätt

Ska det läras någonting bra
Intresse för ämnet må man ha
Annars sitter kunskaperna  ej  kvar
Frågorna ställs — givs  inga svar.

Skolan utstuderat  mindre  vettig plats
Lära oss läsa, räkna  och skriva uppsats
Varje individ tar information på olikt sätt
För en känns det svårt, för en annan  lätt.

Dessutom spelar det så liten roll
Vilken undervisning, när det kammas noll
Men dåligt samvete fick lärare och elev
Då den senare inga studier bedrev,
Och med usla kunskaper ur skolan klev.

0 comments