På Distans.

Vad är rädsla, jag bara frågar
Är det när man intet vågar?
Rädslan, med oss styr och ställer
Mod — vad vi behöver när det gäller.

Om man rädd är för både människor och djur
Då byggs mot allt och alla en osynlig mur
Vi når ingen enda någonstans
Lever så med folk och fä, på distans.

Rädsla utverkar behov av sköld
Livet består av mindre värme, mer köld
Tänk efter — inte var det ämnat
Dessa känslor som rädslan efterlämnat.

Mod — är något att ständigt bedja om
Tills vår depå av räddhåga är tom
Se till att modstulen, sen ej bli
Då från rädslors gissel, känn Dig fri.

0 comments