Oskriven Lag.

oskriven lag

Det finns förfärande, nedsättande ord
Bara för att nämna ett, tillintetgjord
Då har förnedringen sitt bottenläge nått
Ingen bryr sig längre om, hur det har gått.

Hur kan man tillintetgöra något redan gjort
Är det månne, att förminska vad varit stort
Då vore denna metod säkert den allra bästa
Till intet göra, vad av ondska oss kan fresta.

Många kan säkert känna sig tillintetgjorda
Utfört handlingar som dom önskar ogjorda
Var och en som inser, beklagar sitt misstag
Med förlåtelse, bättring sker, oskriven lag.

0 comments