Öppen för Sökning.

öppen för sökning

Sätta igång att leta efter nånting
Gör att man finner andra ting
Vad varit bortglömt, i ljuset kommer fram
Länge nog har legat, samlat damm.

Anledningen till letandet kanske ej funnet
Mening var så klart, det man vunnit
Vad jag bäst behöver, just nu, just då
Kan jag lita på, finns att tillgå.

Man bör va öppen för sökning hela tiden
Behoven vill bli tillgodosedda ideligen
Inget avbrott i detta tillhandahållande
Är likt ett allmänt regn — ihållande.

0 comments