Om Vinden Tillåter.

Seglar på ett ulligt moln högt uppe i skyn
Ingenting kan mäta sig vid, uppkomna vyn
Allt långt där nere, förminskat för min syn.

Nu kommit i den posession jag alltid önskat
Från egna jordplätten, där grott och grönskat
Hädanefter i gott överseende mig förskansat.

Tack vare vidlyftig inlevelse, också livlig fantasi
Flera outforskade världar så här fått inblick uti 
Ett rekommenderat lägligt sätt, att känna sig fri.

Så seglar jag gladligt vidare om vinden tillåter
Då seglatsen är över, rikt besjälad kommer åter
Liten tripp då och då, vilsna kroppen åderlåter.

0 comments