ÖGONBLICK — STÄLLEN.

ögonblick--ställen

Dessa med lätta skyar, härliga dagar
Omgivning full av allt som behagar
Humlorna surrar — småfåglarna låter
Skönaste känsla det osköna förlåter.

Mättad, fast aldrig någonsin övermätt
Av naturens egna, fagraste uttryckssätt
Även vägrenars gräs med blommor i
Njutning för ögat, söt näring åt bi.

Naturen, vårt allra bästa läroinstitut
Lektion påbörjas, så fort kommer ut
Omvårda, ta hand om jordens gröda
Omvandla den sen till hälsosam föda.

Ibland, endast se sig om och njuta
Vid störning, på skarpen, må åthuta
Här och nu gäller, vi till vara tager
Ögonblick — Ställen, av natur så fager.

0 comments