Oförfalskad Medvetenhet.

oförfalskad medvetenhet

Genom barn bjudas livets enkelhet                            
Finns där i oförfalskad medvetenhet
Rakt på sak och utan krusiduller
Fast ibland med lekar och buller.

Det renodlade och påtagligt hela
Ja, det vill barn med vuxna dela
Lätt komma till korta, om oss höjer                               
Lyssnar man ej, förståelsen dröjer

Ursprunglighet, medfött mänskligt drag
Som planas ut för varje levnadsdag
Allt ämnat, på ädla känslor ta död
Tills jaget ej längre ser sin egen nöd.

0 comments