Naturlig Övergång.

naturlig övergång

Alla övergångar leder till en förändring
Till bättre, till sämre, aldrig till fulländning
Då det talas om broarna, över något vatten
Torrskodda, om går eller sitter bakom ratten.

Från barn till vuxen, sker  naturlig övergång
Tidigt eller sent, ibland beror på skolgång
Barnaåren, så viktiga för resten av livet
Må tas väl om hand, vad blivit oss givet.

Mellan människor må byggas broar, inga staket
Övergångar i all välmening och vänskaplighet
Idéerna på detta område får aldrig nånsin tryta
Ingen hejd på framgång, i övergång yta till yta.

Tiden, ja den bara går, den
Gäller att leva o agera i nutiden
Annan tid någon annanstans, omöjligt
Med ”Tro Hopp Kärlek” blir allt möjligt.

0 comments