Min Själ Får…

min själ får...

Min själ får mer utrymme, större bredd
Utan att varken bli hörd eller sedd
Den bara är där, i harmoni med kroppen
Vad helheten beträffar, känns bara toppen.

Min själ får mer tillsyn och medbestämmande
Känns riktigt och rätt, inte alls hämmande
Ger heller inga ljud ifrån sig, när den talar
Ändå i lyhördhet, hörs över berg och dalar.

Min själ får råda, ty däri finns intelligens
Om inte, borträknad livsviktig ingrediens
Bevare mig väl, för själ som saknar substans
Då ingalunda utrustad med vett eller sans.

0 comments