Mesta av Det Bästa.

det mesta av...

Utgångsläget, ungefär samma varje dag
Säng — köksbord, i nymornat sinnelag
Då inleds upptäckten av olikheterna
Förberedning på inväntade aktiviteterna.

Utgångsläget med naturligt bästa starten
I fortsättning, må leda fram till avfarten
Från varje dags början till dess slut
Det bästa av det mesta, önskas få ut.

Utgången av nuvarande dygns vägsträcka
Bära egna fram- och motgångar får räcka
Det har och får sin prägel, sin raritet
Än i kortare, än i längre varaktighet.

Utgången — både påbörjan och avslutet
Avverkande tidpunkterna och uppförslutet
Ytterst är, frågan om egna uttryckssättet
Också, om själv, nedslagen eller på bettet.

0 comments