Mest Tillförlitlig.

mest-tillforlitlig

Ser vad jag ser och hör vad jag hör
Som varje seende, hörande naturligt gör
Kanske olika, beroende på ens uppfattning
Även på framförandet och i vilken omfattning.

Ser vad jag ser och hör vad jag hör
Egen erfarenhet, varför gör som jag gör
Lägga till, dra ifrån, vem är mest tillförlitlig
Se på, lyssna till, men aldrig verka likgiltig.

Ser vad jag ser och hör vad jag hör
Men kan både ögon och öron hålla för
Betydligt svårare att se, vad en icke vill
Såsom öronen, då allra helst vill täppa till.

0 comments