Mest Fruktbara Ingrediens.

mest-fruktbara

Meningen med livet uppenbaras
Vartefter livsfrågorna besvaras
Medvetet leverne av man — kvinna
Livsmeningen står just där att finna.

Meningen med livet — sökares målsättning
För livsåskådning en bra förutsättning
Vem söker, finner den, så är givet
Den mest fruktbara ingrediensen i livet.

Meningen med livet, för vissa långsökt är
Men den som lever det, sig också lär
Tar man sina göranden, låtanden väl omhand
Meningen  förstådd, rinner icke ut i sand.

0 comments