Mer Än Vi Ser.

mer-an-vi-ser

Snart är allt omskrivit och penetrerat
Om hur jag tänkt och resonerat
Men det mesta, har fler än en sida
Så brist av diktstoff, ej kan lida.

I bedömning, ha förståelse, insikt
Aldrig fördöma nåt  med ond avsikt
Där finns mer än vi ser, kan avgöra
Blir ensidighet på basis av, vad vi höra.

Så litet är, vad ser ut att vara
Kan knappast ens för oss själva svara
Men tänka längre än näsan räcker
Gör skillnad, och flera andra väcker.

Så många är berövade sina rötter
Känner sig bundna till händer och fötter
Har de arbetslust, men inget att göra
Är som dra något, man ska föra.

Också många, som ej vet eget bästa
Låter sig hunsas av sin så kallad nästa
Till slut har förlorat sin självrespekt
För sin blotta existens, ber om ursäkt.

Varför så rädda, visa vem man är
Det är ju bara de egna färgerna som klär
Rädsla, för människan utgör värsta plågan
Utan den, rustas med uthålligaste tågan.

0 comments