Med Kärleksfullt Hjärta.

Det av människor gjort, är aldrig perfekt
Vid påseende, alltid visar sig ha defekt
Sträva efter fullkomlighet, bör ändå vara mottot
Trots bästa möjliga presterat, fylls ej måttet.

Hos allt folk i alla länder
Mer än den enskilde styr över, händer
Vi går ut för att göra gott, missionera
Kommer hem, lägger av—resignera.

Men kommer hoppfullhet in i bilden
Kanske börjar skönjas nån slags tillit igen.
Utan tro och utan hopp  är vi borta
Med kärleksfullt hjärta, kommer ingen till korta.

0 comments