Med Känsla För….

med känska för

Med känsla för människor                  
Hur de lever, på vad de tror
Möten tillför, formar ens perspektiv
Kärlek, gemenskap, samverkan i liv.

Med känsla för natur
Beroende av växtlighet och djur
Livsbejakande miljö, friskt vatten
Blomster på ängen och i rabatten.

Med känsla för känslor                     
Vill samla mod, motverka rädslor
Äkta känsla når sitt mål
Och hårdaste prövningar tål.

Med känsla för vänner
Utan dem — ensamhet känner
Vänskaps, trohetsband knytas
Som inte i första taget brytas.

Med känsla för barn
Egna, andras och barnbarn
Som just startat på livets bana
Det mesta i framtiden att utmana.

Med känsla för bokens värde
En utvecklad sådan hos de lärde
Där intagas kan mångas öden                                     
Från födseln tills mötet med döden.

Med känsla för musik
En livets källa  så  glädjerik
Ljuva  toner  i skön  harmoni
Ibland  inlägga  sång  där  uti.  

0 comments