Med Allsköns….

med-allskons

Med allsköns göromål, ständigt sysselsatt
Vill ju vara den som alltid står för sin hatt
Redan sagt tänkespråk, behändigt använda
Inlindat klarspråk, en tankeställare kanhända.

Allsköns planer, kan ta livstid att verkställa
Men gamla förordningar kan ej framgent gälla
Människorna försöker avsätta sina egna spår
Till sist förstår, vilka spår, bara Gud som rår.

Med allsköns idéer, om ett mänskligt beteende
Enkel sak, göra sitt bästa, i allt sitt skeende
Bemöta sin nästa som själv vill bli behandlad
Följa gyllene regeln, då ingen blir klandrad.

0 comments