“Måttfullhet i Allt”

måttfullhet

Både ser och hör vad jag vill
Och tyvärr mer än viljan räcker till
Det är där påfrestningen sätter in
På förståndet och sinnesfriden min.

Om vi för bedrövelserna håller undan
 Kan då sägas, ha vunnit första rundan
Går de på djupet o innanför skinnet
Tar kroppen skada, så ock sinnet.

De, som hållit kusten klar för framtiden
Har då kvalifikationerna, att leva i den
”Måttfullhet i allt”  är devisen
Som i långa loppet tar hem prisen.

0 comments