Målet är Nått.

målet är nått

Talesättet, ”Man hinner det man vill.”
Sällan använt men sant, tiden räcker därtill
Vad man ser sig, alltid kunna hinna med
Är klart viljebetingat, och det med besked.

Viljan ser först till sitt prioriterade bästa
I andra hand, förhindrar tiden det mesta
Undanflykter, ursäkter, räddar så ansiktet
När något kommer i vägen, för egna siktet.

Allra mest önskade situationer för framtiden
Väntas villigt och glatt, aldrig för långt liden
Om dröjer länge, desto kärare möten uppstått
Väntan över förväntan avnjuta, målet är nått.

0 comments