Magiskt Kraftfält.

magiskt-kraftfalt

Min oljelampa behöver fyllas på
Ej så ofta, men då och då
Utan oljan är den ingenting
Intet ljus eller värme ur dött ting.

Lampor uppmärksammas ej utan sin låga
Förutan den, förlorar sin lysförmåga
Varje ljuspunkt i funktion däremot
På det lokala mörkret råder bot.

Allt lysande — ett magiskt kraftfält
Inser den som sig utanför ställt
Med ljus kan vi i mörker vandra
Mörker — ljus — finns i och med varandra.

0 comments